Thursday, March 11, 2010dalam kerendahan hati ada ketinggian budi,


dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa,dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu.....sincerely,,
keeya mustafa

wow awesome!